SvFF tvingas redovisa löner

SvFF eller Svenska Fotbollförbundet som det är en förkortning av har länge påpekat att deras ersättningar är sekretessbelagda för både dam- och herrsidan.

Nu kom ett beslut från Diskrimineringsombudsmannen som kräver att de behöver redovisa summorna för att få ett konkret svar på hur mycket damer tjänar jämfört med herrar. Ordföranden Karl-Erik Nilsson meddelade att de kommer återkomma till DO inom den tidsram som de fått på sig vilket pekar på att de kommer samarbeta.

Det hela började delvis med Jimmy Durmaz som skänkte bort sin bonus till damfotbollen i en solidarisk handling, men kort därefter anmäldes SvFF till DO för att reda ut det hela och se hur stora löneskillnaderna faktiskt är.

Nedan följer frågor som Diskrimineringsombudsmannen behöver få svar på: ”Vilka former av ersättningar får damlandslagsspelarna respektive herrlandslagsspelarna genom SvFF? Redovisa alla former av ersättning som spelarna får genom SvFF, exempelvis lön, bonus, förmåner och annan ersättning. Redovisa även medel som ursprungligen kommer från en annan part, men som vidareförmedlas av SvFF till spelarna”

Om det skulle framgå att SvFF inte har rättvisa ersättningar blir det då upp till förbundet att korrigera det. Detta skulle då innebära att de bryter mot diskrimineringslagen, något som är ett brott.

Anmälan som gjordes av kriminologen Nina Rung den 7:e Juli går nu vidare i processen via DO och vi i redaktionen anser att det är viktigt att fotbollen förblir jämställd precis som samhället.

Vi får dock vänta ett tag på ett svar då SvFF har till den 16:e Augusti på sig att återkomma med alla siffror, något som de ser ut att vilja göra. Ordföranden Karl-Erik Nilsson meddelade följande i frågan: ”Vi har noterat att DO vill ha svar och processen nu är att vårt kansli tar fram ett underlag. Vi återkommer till DO inom den tidsram vi fått angiven och när våra svar är klara.”