Jonas Peterson tvingas lämna sina uppdrag

Landslagschefen Jonas Peterson tvingas nu lämna sina uppdrag endast efter 143 dagar, något som skakat sportvärlden i Sverige. Charlotte Kalla var en av idrottarna som visat sitt stöd gällande Peterson, men även andra åkare har hört av sig.

”Många är förvånade och skriver att de tyckte att jag gjorde ett bra jobb” löd uttalandet från Jonas Peterson efter beslutet, något som åkarna aldrig var involverade i.

Ersatte Rikard Grip den 1 Maj

Peterson blev landslagschef i april tidigare i år när han ersatte Rikard Grip, ett uppdrag som påbörjades officiellt den 1 maj. Under sommaren genomförde han mellan 100 till 150 intervjuer med väldigt många inblandade personer inom skidlandslaget, men han anordnade även tre olika läger där han hade möten med åkarna för att sätta upp riktlinjer gällande prestationsmiljöer, men även många andra viktiga punkter.

Förbundsdirektören Ola Strömberg hade däremot följande att säga gällande beslutet om den påtvingade avgången:

”Vi har vetat ganska väl vad de tycker fungerat bra i kommunikationen med honom, men han är ett steg från åkarna. Hans roll som landslagschef  är att se till att hela verksamheten fungerar. Vi hade inte samma tankar på hur man skulle utveckla den, det är där nyckeln ligger.”

Charlotte Kalla tyckte positivt om Peterson

Peterson var dock glad över att kända åkare som Charlotte Kalla hade så mycket positivt att säga om honom:

”Klart att i bedrövelsen är det fantastiskt att man har en åkare som Charlotte bakom sig. Jag upplever att det finns ett förtroende för det arbete som jag har hunnit genomföra. Jag är förvånad över att så många hört av sig.”

Jonas Peterson har dock kvar sin anställning inom Svenska skidförbundet och han har förhoppningar om en annan roll längre fram. Detta var även något som Ola Strömberg var positiv till vilket är positivt i sammanhanget.

Vi vet inte riktigt vad som orsakade avskedet men det hela pekar på en schism mellan Peterson och vallateamet.